Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studium Coachingu Efektywności Organizacyjnej posiada wiedzę i umiejętności do podejmowania działań i stosowania rozwiązań korzystnych dla zespołów i organizacji.

Studium rozwija umiejętności wykorzystywania metody coachingu w sytuacji zarządzania i kierowania zespołem w tym zwłaszcza:

  • praktycznego i racjonalnego wspierania rozwoju pracowników/współpracowników
  • umiejętnego dostrzegania obszarów wymagających rozwoju u uczestników zespołów i wdrażania programów doskonalenia umiejętności,
  • inspirowania i motywowania współpracowników do pracy, zachęcania do samodzielnych działań,
  • poprawy efektywności pracy grupowej, synergii i skutecznego współdziałania,
  • usprawnienia własnej komunikacji oraz porozumiewania się w zespołach,
  • rozpoznawania i przeciwdziałania problemom organizacji jak: kryzys, spadek motywacji, syndrom grupowego tarcia, konflikty, itp.