Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu  powołała pierwszy w Polsce Wydział Coachingu realizujący:

1) Studia I stopnia na Kierunku COACHING ,

2) Studia podyplomowe na specjalnosciach Coaching efektywnosci indywidualnej oraz Coaching efektywnosci organizacyjnej.

 

Celem Wydziału jest kształcenie profesjonalnych coachów, którzy zdobyte kompetencje, będą wykorzystywać w pracy zawodowej.

 

Oryginalny program realizowany będzie przez  unikatowy zespół wykładowców – coachów biznesowych. Są to nauczyciele akademiccy z  praktyczną  i ugruntowaną wiedzą z zakresu  psychologii stosowanej, efektywnego zarządzania  oraz uczenia się i nauczania, a także zdrowego stylu życia. Posiadają również praktyczną  wiedzę z zakresu coachingu i duże  doświadczenie w kształceniu coachów.

Studenci uzyskają konkurencyjne na rynku pracy kompetencje:

- przygotowanie do wykonywania zawodu coacha i skutecznego promowania własnych usług na rynku,

- uzyskanie  możliwości certyfikowania swoich usług przez Brytyjskie Stowarzyszenie Coachingowe,

- zwiększenie szans na rozwój osobisty oraz wzrost poczucia satysfakcji i kompetencji,

- doskonalenie praktycznych umiejętności zwiększających skuteczność interpersonalną,  takich jak komunikowanie, negocjowanie, wpływ społeczny, praca zespołowa.

 

Rynek pracy  zawodowych coachów

Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,  zaplanowany i systematycznie realizowany  proces   inspirowania  i wspierania  samorozwoju  efektywności zawodowej, osobistej i interpersonalnej. Coaching to   postawa i metoda  pracy, pozwalająca na zwiększanie efektywności współpracy z podwładnymi i współpracownikami  w organizacjach  rynkowych i publicznych, szczególnie z interesariuszami  zewnętrznymi:

-  klientami   w biznesie , petentami w  działalności  samorządowej , beneficjentami w działalności stowarzyszeniowej,

-  nauczycielami  i osobami uczącymi się w instytucjach edukacyjnych,

- kandydatami na podoficerów i oficerów  w służbach mundurowych, a także

- klientami w firmach świadczących usługi  coachingowe.

Tak więc potencjalny  rynek pracy dla kompetentnych coachów  jest szeroki  i obejmuje instytucje biznesowe, oświatowe, samorządowe , służby mundurowe,  a także coraz szybciej rozwijające się  firmy świadczące usługi w zakresie coachingu.